Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Το νέο Δ.Σ. της Α.Ε. Μικρασιατών!!!
Ανακοινώθηκε το νέο Δ.Σ. της Α.Ε. Μικρασιατών, όπου πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιάννης Μαυρίδης.

Το Δ.Σ. της ομάδας : 

Πρόεδρος: Μαυρίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Ναυρόζογλου Λεωνίδας
Γεν. Γραμματέας: Καραντωνίου Πρόδρομος
Γεν. Αρχηγός: Παρουτιάδης Ανδρέας
Ταμίας: Ναυρόζογλου Αθανάσιος
Υπ. Δημ. Σχέσεων: Ναβρούζογλου Κύρριλος
Έφορος υλικού: Ανανιάδης Γεώργιος
Μέλη: Ταστεμηρίδης Χρήστος, Παπαδόπουλος Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου